HomeContentSlovník
select language/region

Index

Chceme sa uistiť, že všetko je úplne jasné a všetky vaše otázky zodpovedané. Preto sme zostavili tento slovník, ktorý vysvetľuje hlavné pojmy používané na webovej stránke Emporia jednoduchým spôsobom.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Adaptér 

Adaptér sa používa na zapojenie mechanických alebo elektrických spotrebičov. Tu vystupuje ako most medzi rôznymi systémami zásuviek a zdrojov používaných v rôznych krajinách. To znamená, že pred zapojením nabíjačky Emporia do zdroju energie je najskôr potrebné zasunúť do zásuvky adaptér.

Akumulátor  

Akumulátor je nabíjateľná batéria, ktorá uchováva elektrickú energie. V prípade mobilných telefónov môžu používatelia dobíjať batériu zapojením nabíjacieho kábla do elektrického zdroja a zapojením druhého konca nabíjačky do mobilného telefónu.

Bluetooth 

Bluetooth je bezdrôtová technológia na bezplatnú výmenu dát na krátke vzdialenosti medzi prístrojmi, ako medzi mobilom a slúchadlami. Keďže telefonovanie počas jazdy autom je povolené len za použitia systému hands-free, Bluetooth poskytuje dokonalý spôsob zapojenia slúchadiel s mobilom.

 

Bluetooth slúchadlá s mikrofónom 

Ide o slúchadlá kombinované s mikrofónom. Slúchadlá s mikrofónom vybavené funkciou bluetooth poskytujú bezdrôtové spojenie s kompatibilným mobilným telefónom. Napríklad, umožňuje prístup k audio kanálu a regulovanie hlasitosti prostredníctvom dodatočných dátových kanálov. Technológia bluetooth je obzvlášť užitočná v aute, keďže používanie mobilného telefónu počas šoférovania nie je povolené a hovory je možné uskutočňovať len za použitia hands-free slúchadiel.

 

Cestovná nabíjačka 

Cestovná nabíjačka je automatický adaptér pre zásuvky s napätím od 220 až 230 voltov, ktoré umožňuje nabíjanie vášho telefónu kdekoľvek na vašich cestách.

emporia Notruffunktion Funkcia núdzového volania Emporia 

Podľa nemeckej nadácie na testovanie výrobkov, Stiftung Warentest, je funkcia núdzového volania Emporia obzvlášť dômyselná a užitočná. Po stlačení núdzového tlačidla Emporia na dobu troch sekúnd telefón automaticky kontaktuje za sebou päť prednastavených čísel, ako partnera, člena rodiny, suseda, lekára alebo záchranných služieb. Toto zabezpečí, aby bolo núdzové volanie spojené a neskončilo na odkazovači alebo v schránke.

 

FM rádio  

FM znamená „frekvenčná modulácia” a týka sa vysielacej technológie, ktorá používa moduláciu frekvencie na poskytovanie zvuku prostredníctvom rádia. Mobilný telefón s FM rádiom vám umožní napojiť sa na rádio s hovoreným slovom či hudobné rádio. Telefóny Emporia s FM rádiom majú zabudovanú anténu, takže môžete počúvať rádio bez slúchadiel.

 

Funkcia hands-free 

S funkciou hands-free, môžete vytáčať, brať hovory a telefonovať bez zdvihnutia alebo držania mobilného telefónu pri uchu. Takto môžete telefonovať počas šoférovania alebo vykonávať činnosti vyžadujúce si obe ruky.

 

Hlasitosť telefónu 

Hlasitosť na vašom telefóne je možné nastaviť individuálne. Môžete sa rozhodnúť aká hlasitosť je najvhodnejšia pre vás pri telefonovaní a počúvaní druhej strany na opačnom konci linky. Hlasitosť telefónu na mobilných telefónoch Emporia je možné nastaviť na “veľmi, veľmi hlasné” na zabezpečenie toho, aby ste počuli všetko aj bez načúvacej pomôcky.

 

Kalkulačka 

Zabudovaná kalkulačka je vhodná na riešenie jednoduchých matematických problémov ako spočítanie vášho účtu za nákup alebo vypočítanie percentuálnej zľavy.

Klasický telefón 

Telefóny v klasickom štýle sú klasické mobilné telefóny bez akýchkoľvek ďalších vyklápacích, rotujúcich alebo vysúvacích mechanizmov.

Klávesnica 

Klávesnica predstavuje tlačidlá na mobilnom telefóne. Telefóny Emporia majú veľké tlačidlá s jasne identifikovateľným bodom stlačenia, čo používanie telefónu uľahčuje.

LED svetlo 

Zabudované svetlo LED je praktickou pomôckou. Zostáva zasvietené po dobu stláčania tlačidla na boku krytu. Ide o výhodu, keďže svetlo nemôže náhodne zapríčiniť vybitie batérie. Okrem toho svetlo na modeli emporia ELEGANCE jasne bliká pri prichádzajúcich hovoroch. Okrem upozornenia vibrovaním, ide o užitočnú funkciu pre ľudí s poruchou sluchu.

Magnetické zatváranie 

Niektoré púzdra a obaly vysokej kvality pre mobilné telefóny Emporia majú tiché magnetické zatváranie, ktoré drží vás telefón v bezpečí.

Mikrofón 

Do mikrofónu hovoríte keď hovoríte s volanou osobou. Je umiestnený v spodnej časti mobilného telefónu.

Mil-STD-810F 

Štandard Mil-STD 810F bol definovaný armádou USA a je najbežnejší medzinárodný štandard používaný na certifikáciu výrobkov, ktorých funkcie boli testované v nepriaznivých podmienkach, ako šokové testovanie atď. Tento štandard zaručuje najvyššiu odolnosť a spoľahlivosť zariadenia.

Nabíjací kábel 

Nabíjací kábel má inú koncovku na každom konci a pripája mobilný telefón k výstupu elektrického prúdu za účelom opätovného nabitia batérie telefónu.

Nabíjacia základňa 

Tiež známa ako nabíjacia stanica, nabíjacia základňa poskytuje vhodný spôsob nabíjania vášho mobilného telefónu. Keď umiestnite telefón do jeho základne, automaticky sa nabije a je vždy pripravený na používanie. Mobilný telefón stojí v základni vo zvislej pozícii, čiže je jasne viditeľný a má u vás doma vyčlenené miesto presne ako pevná linka. Nabíjacie základne Emporia ponúkajú najvyššie pohodlie keďže môžete využiť funkciu hands-free na uskutočnenie hovorov počas nabíjania telefónu. Nabíjacia základňa môže byť upevnená aj na stene.

Navigačné tlačidlo 

Navigačné tlačidlo sa používa na zmenu volieb vybratých v ponuke a na výber želaného nastavania alebo funkcie.

Núdzové čísla (osobné)  

Môžete sa rozhodnúť ktoré jednotlivé čísla by mali byť uložené pre účely funkcie núdzového volania Emporia. Pri stlačení núdzového tlačidla sa automaticky vytáča týchto päť núdzových čísel. Medzi núdzovými číslami by mohlo byť číslo vášho partnera, člena rodiny, vášho suseda, lekára alebo záchranných služieb. V prípade neúspešného dovolania sa na ktorékoľvek z týchto čísel bude vytočené núdzové telefónne číslo „112”.

Núdzové tlačidlo 

Červené núdzové tlačidlo je obzvlášť veľké a umiestnené vzadu na niekoľkých modeloch Emporia. V prípade núdze je ho možné stlačiť priamo. Ak držíte núdzové tlačidlo stlačené po dobu troch sekúnd, telefón automaticky upovedomí až do päť prednastavených čísel za sebou. Takýto postup zabezpečí, že núdzové volanie bude spojené a neskončí v odkazovači alebo schránke.

Núdzové tlačidlo 

Červené núdzové tlačidlo je obzvlášť veľké a umiestnené vzadu na niekoľkých modeloch Emporia. V prípade núdze je ho možné stlačiť priamo. Ak držíte núdzové tlačidlo stlačené po dobu troch sekúnd, telefón automaticky upovedomí až do päť prednastavených čísel za sebou. Takýto postup zabezpečí, že núdzové volanie bude spojené a neskončí v odkazovači alebo schránke.

Pamäť 

Čím väčšia je pamäť mobilného telefónu o to viac telefónnych čísel a adries máte na dosah ruky.

Ponuka 

Ponuka je hlavná oblasť ovládania na vašom mobilnom telefóne. V ponuke používate navigačné tlačidlá na výber funkcií a nastavení.

Poskytovateľ siete 

Poskytovateľ siete je poskytovateľ mobilnej komunikačnej siete.

Pôvodné nastavenie 

Pôvodné nastavenie na vašom mobilnom telefóne s akým váš telefón vyšiel z továrne. Ak chcete resetovať vaše nastavenia na pôvodné nastavenie, choďte do ponuky a zvoľte „Nastavenia/Settings” – „Reset” – „Resetovať všetko/Reset All” a potom zvoľte „Áno/Yes”.

Predplatená karta 

Predplatenú kartu, známu aj ako kartu „pay-as-you-go", môžete používať na telefonovanie bez viazanosti na zmluvu, bez toho, aby ste museli platiť mesačný poplatok alebo minimálny paušálny poplatok. Jednoducho si doplňte kredit do vášho telefónu a telefonujte dovtedy, kým sa vám kredit neminie.

Reproduktor (kompatibilný s načúvacím prístrojom)  

Reproduktor je umiestnený na vrchnej časti mobilného telefónu. Môžete ho používať na počúvanie volaného. Mobilné telefóny Emporia sú kompatibilné s načúvacími pomôckami, t.j. nespôsobujú akúkoľvek interferenciu pri používaní načúvacích pomôcok.

Rýchla nabíjačka do auta 

Rýchla nabíjačka do auta umožňuje nabitie mobilného telefónu jednoducho v aute jej pripojením do zapaľovača cigariet a zásuvky na vašom telefóne.

Senior skauti  

Senior skauti sú konzultanti, ktorí boli špeciálne vyškolení spoločnosťou Emporia a sú odborníkmi v oblasti mobilnej komunikácie pre generáciu nad 50 rokov. Tieto svoje znalosti podávajú ďalej vo forme odpovedí na otázky a poskytovania informácií na predajných veľtrhoch a výstavách alebo vybraných predajných miestach.

Senior skauti sú konzultanti, ktorí boli špeciálne vyškolení spoločnosťou Emporia a sú odborníkmi v oblasti mobilnej komunikácie pre generáciu nad 50 rokov. Tieto svoje znalosti podávajú ďalej vo forme odpovedí na otázky a poskytovania informácií na predajných veľtrhoch a výstavách alebo vybraných predajných miestach.

Signály (vizuálne)  

Okrem akustických a hmatových (vibračných) signálov poskytujú mobilné telefóny Emporia aj vizuálne signály jasným svetielkovaním napríklad pri prichádzajúcich hovoroch.

SIM karta  

Identifikačná karta užívateľa (SIM karta) musí byť vložená do mobilného telefónu skôr než získate prístup k sieti jednotlivého poskytovateľa siete. SIM kartu získate buď podpísaním zmluvy alebo zakúpením predplatenej karty.

Služba 

Kontaktuje Službu Emporia ak máte akékoľvek otázky ohľadne našich produktov alebo našej spoločnosti.

Služba upozornenia a budík 

Ak nechcete zabudnúť na nadchádzajúcu akciu, ako narodeniny alebo schôdzku, môžete použiť šikovnú funkciu pripomienok na vašom telefóne. Jednoducho zadajte konkrétny dátum a čas a mobilný telefón vás v daný dátum upozorní upozorňujúcim tónom. Funkcia budík funguje rovnakým spôsobom: nastavte požadovaný čas budenia a mobilný telefón vás v daný čas upozorní výstražným tónom.

 

SMS 

Používaním služby krátkych správ (SMS) môžete posielať textové správy až do 160 znakov z vášho telefónu. Pohodlné pre zasielanie narodeninových gratulácií alebo upresnenie miesta stretnutia.

Spona 

emporia ponúka škálu úchytiek na mobilný telefón so sponou na pripevnenie na bicykel, opasok alebo palubnú dosku, čím poskytne dodatočnú bezpečnosť a rýchly prístup k vášmu telefónu.

 

Telefónny zoznam 

Telefónne čísla si je možné uložiť do telefónneho zoznamu. Ak chcete zavolať jednému z vašich kontaktov, jednoducho choďte do telefónneho zoznamu a zvoľte číslo, ktoré chcete volať.

Tlačidlá (extra veľké)  

Mobilné telefóny Emporia majú extra veľké tlačidlá s jasne identifikovateľnými bodmi stlačenia, čo uľahčuje používanie telefónu.

Tóny zvonenia (polyfonické)  

Polyfonické zvonenia pozostávajú z niekoľkých nôt, takže sú ako skutočné melódie. Používatelia si môžu vybrať zo širokého spektra jednotlivých tónov zvonenia, aby dali svojmu telefónu osobný ráz.

Top 10 - 10 najdôležitejších čísel  

Na začiatok telefónneho zoznamu si môžete si umiestniť vašich 10 najdôležitejších kontaktov bez ohľadu na ich abecedné poradie.

Top 5 - 5 najdôležitejších čísel  

Na začiatok telefónneho zoznamu si môžete si umiestniť vašich 5 najdôležitejších kontaktov bez ohľadu na ich abecedné poradie. Takto budete mať k týmto číslam okamžitý prístup.

Veľkosť písma (nastaviteľná)  

Veľkosť písma na displeji je možné prispôsobiť na poskytnutie optimálnej čitateľnosti.

Vibrovanie  

Extra silné vibrovanie diskrétne signalizuje prichádzajúci hovor. To zabezpečuje, že nikdy neprehliadnete hovor v hlasnom prostredí alebo keď máte stíšené zvonenie. Môžete si aktivovať tón zvonenia spolu s funkciou vibrovania alebo používať len samotnú funkciu vibrovania. Taktiež je vhodná pre osoby s poruchou sluchu.

Vyklápací telefón 

Mobilný telefón vo vyklápacom štýle má pánt, ktorý rozdeľuje telefón na dve časti. Telefón sa zatvára ako mušľa, čo ho robí kompaktnejším a poskytuje mu ochranu. Telefón emporiaTIME má krídlo, ktoré prekrýva klávesnicu a tak ho počas nosenia vždy chráni.

Vysúvací telefón 

U vysúvacích telefónov sa vrchná časť mobilného telefónu vysúva, aby sa odkryla klávesnica pod ňou. Telefón emporiaLIFEplus je vysúvací a 80 % jeho funkcií je prístupných aj keď je telefón zatvorený . Tento kompaktný štýl telefónu ponúka veľmi veľký displej v rámci dostupného priestoru.

Zatváranie na suchý zips 

Elegantné kožené púzdro na váš mobilný telefón sa môže pochváliť praktickým zatváraním na suchý zips. Púzdro chráni váš telefón pred poškriabaním či poškodením a pritom sa veľmi jednoducho otvára a zatvára.

Zobrazenie identifikácie linky volajúceho (CLIP) 

Vaše telefónne číslo, alebo ID volajúceho, je automaticky zobrazované na každej vytáčanej linke, ak cieľový telefón takúto funkciu podporuje. V prípade, že si neželáte zobrazenie vášho ID volajúceho, môžete obmedziť zobrazenie ID zvolením možnosti „CLIR” v ponuke „Nastavenia/Settings”.